Belarus’un en büyük üniversitesi olan Belarus Devlet Üniversitesi 30 Ekim 1921 tarihinde kurulmuştur. Köklü bir geçmişe sahip olan BSU'nun tüm binaları 2. Dünya Savaşı'nda tamamen yıkıldı ve üniversite laboratuvarları ve kütüphanesi yağmalandı. Savaş sonrasında tekrar eğitime başlayan BGU, 1950'li yıllardan beri Belarus'un öncü üniversitesi konumundadır. Günümüzde BSU’da yaklaşık 3000 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Üniversitenin öğrenci sayısı 42 bindir ve bu sayının iki bin kadarı yabancı uyrukludur. Kendine ait 12 tane fabrikası olan üniversite teknolojisini kendi üretir. Üniversitenin kendine ait bir radyosu ve gazetesi bulunmaktadır.

Şehrin çeşitli bölgelerinde 20 fakültesi bulunan üniversite, her yıl yüzlerce yabancı öğrencinin ‘hazırlık fakültesi’ eğitimi için başvurduğu öncelikli üniversitedir. Hazırlık fakültesi ücreti ve bölüm ücretleri diğer üniversitelerden daha yüksektir. Ancak eğitim kalitesi ve isminin bilinirliği açısından öğrenciler tarafından tercih edilirliği yüksektir. Bu üniversitede okuyan Türk öğrenciler, özellikle Filoloji fakültesini tercih etmekte ve ‘Rus Dili ve Edebiyatı – Tercümanlık’ bölümünü seçmektedirler. Üniversitenin master ve doktora olanakları da oldukça geniştir. Belarus Devlet Üniversitesi’nde üniversite eğitiminin yanında kısa süreli ‘Rusça Kurslar’ da düzenlenmekte ve talep halinde yılın belli zamanlarında sınıflar açılmaktadır. Eğitim kalitesi, öğretmenlerinin uzmanlığı, Rusça dilini yabancı öğrencilere öğretmekteki tecrübeleri üniversitenin itibarını arttırmaktadır. Ülkede bu üniversiteden mezun olan öğrenciler okullarından gururla bahsederler

Ülkedeki ilk üniversite olmasından dolayı bünyesindeki akademisyenler ve eğitim seviyesi oldukça kalitelidir. Okulun fakülteleri şehrin her yerine yayılmış bir şekildedir. Okul eylül ayında açılır ve dil eğitimi için de yine eylül ayında 10 aylık kurslar, kısa süreli kurslar ise 4 dönem olarak kasım, şubat, nisan ve temmuz aylarında başlamaktadır.

Hazırlık sınıflarında dersler haftalık 30 - 36 saat arasında değişmektedir ve hazırlık sınıfı için başvurular başlangıç tarihinden en az 45 gün önce yapılmalıdır.

 

Belarus devlet üniversitesinde alınacak eğitimler için bölüm listesi aşağıdaki gibidir.

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Fakültesi

 1. Hesaplamalı Matematik
 2. Optimal Kontrol Yöntemi
 3. Matematiksel Fizik
 4. Yüksek Matemetik
 5. Matematiksel Yazılım
 6. Otomatik Yönetim Sistemleri
 7. Otomatik Üretimlerin Matemetiksel Yazılımı
 8. Teori Olasılıkları ve Matematiksel İstatistik
 9. Matemetiksel Modelleme ve Veri Analizi
 10. Teknolojik Programlama

Radyofizik ve Elektronik Fakültesi

 1. Fiziksel Elektronik
 2. Sibernetik
 3. Enformatik
 4. Radyofizik
 5. Fizik
 6. Akıllı Sistemler
 7. Sistem Analizi
 8. Kuantum Radyofiziği ve Opto-Elektronik

 

Biyoloji Fakültesi

 1. Botanik
 2. Mikrobiyoloji
 3. Zooloji
 4. İnsan ve Hayvan Fizyolojisi
 5. Bitki Fizyolojisi ve Biyokimyası
 6. Genel Ekoloji ve Biyoloji Öğretim Yöntemleri
 7. Genetik ve Biyoteknoloji
 8. Biyokimya
 9. Moleküler Biyoloji

KimyaFakültesi

 1. Analitik Kimya
 2. Organik Kimya
 3. Anorganik Kimya
 4. Yüksek Moleküler Bileşikler
 5. Genel Kimya Öğretim Yöntemleri
 6. Radyasyon ve İlaç Kimyası

Fizik Fakültesi

 1. Genel Fizik
 2. Nükleer Fizik
 3. Teorik Fizik
 4. Biyofizik
 5. Lazer Fiziği ve Spektroskop
 6. Fiziksel Optik
 7. Katıhal Fiziği
 8. Matematik ve Matematiksel Fizik
 9. Yarı İletken Fiziği
 10. Enerji Fiziği
 11. Atom Fiziği ve Fiziksel Bilişim
 12. Bilişim ve Fizik Teknolojileri Eğitimi

Tarih Fakültesi

 1. Müzecilik ve Bölgesel Kültür Çalışmaları
 2. Antik ve Ortaçağ Belarus Tarihi
 3. Rusya Tarihi
 4. Batı ve Güney Slavlar
 5. Antik Dünya & Ortaçağ Tarihi
 6. Modern Tarih
 7. Arkeoloji ve Tarihe Yardımcı Disiplinler
 8. Etnoloji, Sanat Tarihi ve Müzecilik Eğitimi

Coğrafya Fakültesi

 1. Peyzaj Ekolojisi
 2. Toprak Bİlimi ve Jeoloji
 3. Jeodezi ve Kartografya
 4. Coğrafi Ekoloji
 5. Genel Fiziki Coğrafya
 6. Yabancı Ülkelerin Ekonomik Coğrafyası
 7. Kıtaların ve Okyanusların Fiziki Coğrafyası

Filoloji Fakültesi

 1. Rus Dili
 2. Rus Edebiyatı
 3. Uygulamalı Dil Bilim
 4. Klasik Filoloji
 5. Latin ve Germen Dilleri
 6. Slav Edebiyatı
 7. Edebiyat teorisi

Mekanik ve Uygulamalı Matematik Fakültesi

 1. İleri Cebir
 2. Fonksiyonların Teorisi
 3. Fonksiyonel Analiz
 4. Matematiksel Fizik Denklemleri
 5. Geometri, Topoloji ve Matematik Öğretim Yöntemleri
 6. Sayısal Yöntemler ve Programlama
 7. Kontrol teorisinin Matematiksel Yöntemleri
 8. Diferansiyel Denklemler
 9. Genel matematik ve Enformatik

Uluslararası İlişkiler Fakültesi

 1. Uluslararası İlişkiler
 2. Uluslararası Hukuk
 3. Doğu Dilleri
 4. Uluslararası Ekonomik İlişkiler
 5. İngiliz Dili
 6. Germen Dilleri
 7. Latin Kökenli Diller
 8. Diplomatik ve Konsolosluk Hizmetleri
 9. Uluslararası Özel ve Avrupa Hukuku
 10. Uluslararası Turizm
 11. Gümrük İşleri
 12. Sosyal ve İnsani Bilimler
 13. Kültürel Çalışmalar
 14. Çağdaş Yabancı Diller

İktisat Fakültesi

 1. Ekonomi Bilimi
 2. İktisat Teorisi
 3. Yönetim
 4. Banka ve Finans Ekonomisi
 5. Matematiksel Ekonomi ve Ekonominin Bilgi Teknolojileri

Filoloji Fakültesi

 1. Klasik Filoloji
 2. Rus Dili
 3. Rus Edebiyatı
 4. Uygulamalı Dil Bilim
 5. Slav Edebiyatı
 6. Latin ve Germen Dilleri
 7. Edebiyat Teorisi

Felsefe ve Sosyal Bilimler

 1. Felsefe ve Bilim Metodolojisi
 2. Kültür Felsefesi
 3. Sosyoloji
 4. Psikoloji
 5. Sosyal İletişim

Gazetecilik Fakültesi

 1. Gazetecilik Teorisi ve Yöntemi
 2. Gazetecilik Sosyolojisi
 3. İletişim Teknolojisi
 4. Radyo-Televizyon
 5. Süreli Basın
 6. Edebi Stiller ve Düzenleme